Testy i egzaminy dla psów

ZKwP Oddział w Kielcach


Kielce, 04.12.2021 (sobota)

Informacje podstawowe:

   Data:  04.12.2021 (sobota)
   Godzina:  10.00 - 14.00
   Miejsce:  Kielce, Plac zielony obok ul. Krakowska 219

Rodzaj imprezy:

   egzaminy BH, PT1
   testy psychiczne dla psów wszystkich ras
   przegląd hodowlany kwalifikujący do hodowli dla owczarków niemieckich

Informacje uzupełniajace:

  Wejście na testy odbywać się będzie zgodnie z zasadami obowiązującymi na czas epidemii.

Sędzia: Krzysztof Dobrzański

Miejsce imporezy: Kielce, Plac zielony obok ul. Krakowska 219

Terminy, opłaty

Terminy, opłaty:

I termin:

Nadsyłanie zgłoszeń: do 01.12.2021 roku
Wycofanie zgłoszenia: do 01.12.2021 roku
Opłaty: do 01.12.2021 roku

Wysokość opłat:
Egzamin PT1, BH = 120 zł
Testy psychiczne dla psów wszystkich ras = 120 zł
Testy psychiczne dla owczarków niemieckich = 150 zł
Testy kwalifikujące do hodowli dla owczarków niemieckich /więcej/ = 580 zł

II termin:

Zgłoszenie dokonane na miescu (u sekretarza) w dniu 04.12.2021 roku
Wysokość opłat:
opłaty j/w + 30 zł /od każdego zgłoszenia/

Opłaty:
opłatę należy dokonać bezpośrednio w oddziale
lub przelewem na konto ZKwP Oddział Kielce:
56 1050 1416 1000 0090 3022 7475

Tytuł płatności:
rodzaj egzaminu, nazwa psa (wg rodowodu).

Uwaga:
Dokonanie zgłoszenia zobowiązuje do uiszczenia opłaty, nawet jeśli zgłoszony pies/suka nie podejdzie do testu czy egzaminu.
Datę dokonania opłaty stanowi data wpływu płatności na konto organizatora a nie data wykonania przelewu
W przypadku wycofania zgłoszenia (w terminie), zwrot opłaty zostanie pomniejszony o koszt operacji transakcyjnej.
W przypadku dokonania zgłoszenia w dniu testów/ egzaminów, opłata zostaje podwyższona o 30 zł

INFORMATOR

Rasy psów podlegające testom psychicznym
z użyciem rękawa:


Bokser
Bouvier des Flandres
Hovawart
Owczarek belgijski Groenendael
Owczarek belgijski Laekenois
Owczarek belgijski Malinois
Owczarek belgijski Tervueren
Owczarek francuski Briard
Owczarek francuski Beauceron
Owczarek niemiecki długowłosy
Owczarek niemiecki krótkowłosy
Sznaucer olbrzym

Rasy psów podlegające testom psychicznym
bez użycia rękawa:


Bernardyn długowłosy
Bernardyn krótkowłosy
Berneński pies pasterski
Cane Corso Italiano
Doberman
Dog Argentyński
Dog Kanaryjski
Dog z Majorki
Duży szwajcarski pies pasterski
Fila Brasileiro
Owczarek kaukaski
Owczarek południoworosyjski (Jużak)
Owczarek środkowoazjatycki (Ałabaj)
Rottweiler
Tosa

Wytyczne obowiązujące przystępujących do testów i egzaminów:

 1. Właściciel psa oraz przewodnik psa, muszą posiadać opłaconą składkę członkowską za rok bieżący potwierdzoną wpisem do legitymacji członkowskiej lub dowodem wpłaty (do wglądu).
 2. Pies winien być w dobrej kondycji, zdrowy, sprawny fizycznie.
 3. Pies przystępujący do testów/egzaminów musi posiadać:
  -  obowiązkowe szczepienia ochronne przeciwko wściekliźnie (do wglądu),
  -  czytelne oznakowanie (chip/tatuaż),
  -  rodowód w oryginale,
  -  książeczkę startową wystawioną przez Oddział macierzysty ZKwP (dotyczy egzaminów BH, PT),
  -  w przypadku testów psychicznych pisemne skierowanie na testy wystawione przez oddział macierzysty.
 4. Minimalny wiek dla psów przystepujących do testów/egzaminów:
  -  PT – bez limitu wieku
  -  BH – 15 miesięcy
  -  testy psychiczne – 12 miesięcy
  -  przegląd hodowlany owczarków niemieckich – 18 miesięcy

UWAGA !!!

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sędziego i/lub pozoranta (z przyczyn niezależnych od organizatora) oraz do innych zmian w zależności od ilości zgłoszonych psów.
  Uczestnik zgłaszający swój udział w imprezie musi stosować się do poleceń Sędziego i Kierownika Egzaminów, niemniej jednak, zgodnie z zasadami obowiązującymi w FCI, decyzje o wykonaniu tych poleceń uczestnik wykonuje wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  Właściciel psa odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez jego psa wobec ludzi i ich przedmiotów. Za ewentulne wypadki podczas całej imprezy - testu/egzaminu, odpowiada przewodnik (za siebie i swojego psa).


Formularz zgłoszeniowy


Poniższe dane należy wypełnić i przesłać na adres: biurokielce.zkwp@op.pl

Data przystąpienia do testu/egzaminu:
Rodzaj testu/egzaminu:
Nazwa psa:
Płeć:
Data urodzenia:
P.K.R.
Nr rej.
Tat./chip:
Rasa:
Maść:
Właściciel psa:
Adres:
Przewodnik:


Formularz zgłoszeniowy na przegląd kwalifikujący do hodowli (edytowalny) - prosimy wypisać komputerowo.

Uwaga! Formularz należy wpierw pobrać na komputer, dopiero potem edytować, wypełnić, zapisać i przesłać na nasz email.