Opłaty

na rzecz Związku Kynologicznego w Polsce

Opłaty można dokonać gotówką w siedzibie oddziału lub przelewem na konto oddziału.
Nr konta: 60 1050 1416 1000 0023 1575 9072Wpisowe

50zł

Składka Członkowska

70zł

Rejestracja psa

35zł

Księga wstępna

50zł

Księga wstępna (w trybie ekspresowym)

120zł

Księga wstępna (wymiana z powodu korekty danych, przekwalifikowania)

30zł

Księga wstępna exportowa

120zł

Księga wstępna exportowa (wymiana z powodu korekty danych, przekwalifikowania)

60zł

Rodowód krajowy

60zł

Rodowód krajowy (w trybie ekspresowym)

300zł

Rodowód krajowy (duplikat)

25zł

Rodowód krajowy (wymiana z powodu zmiany danych, właściciela, przekwalifikowania)

30zł

Rodowód exportowy (wymiana z krajowego) w tym przypadku możliwa zmiana właściciela (bez dodatkowej opłaty)

60zł

Rodowód exportowy

120zł

Rodowód exportowy (w trybie ekspresowym)

300zł

Rodowód exportowy (duplikat)

50zł

Rodowód exportowy (wymiana z powodu zmiany właściciela)

60zł

Nostryfikacja rodowodu

60zł

Nostryfikacja rodowodu (w trybie ekspresowym)

150zł

Przydomek hodowlany (rejestracja nowego w ZG i FCI)

120zł

Przydomek hodowlany (rejestracja starego w FCI)

60zł

Zmiany w obrębie przydomka hodowlanego

120zł

Karta krycia

30zł

Karta miotu

25zł

Przegląd miotu (w siedzibie oddziału)

40zł

Przegląd miotu (w hodowli)
Hodowcy, decydujący się na odbiór miotu w hodowli, zobowiązani są:
- przywieźć i odwieźć komisję hodowlaną własnym transportem lub
- dokonać zwrotu kosztów związanych z dojazdem komisji hodowlanej na odbiór (tzw. kilometrówka), wg przelicznika 1km x 0,70 zł (odległość liczona od siedziby oddziału do hodowli i z powrotem)

kilometrówka + 40zł

Metryka

30zł

Tatuowanie

15zł

Badanie DNA

129,15zł

Kwalifikacja hodowlana (zmiana przynależności do odmiany rasowej)

15zł

Kwalifikacja hodowlana (psów i suk z wadami nabytymi)

1000zł

Książeczka startowa

15zł

Dyplom Młodzieżowego Championa Polski (wersja elektroniczna)

bezpłatnie

Dyplom Championa Polski (wersja elektroniczna)

bezpłatnie

Dyplom Championa Polski Weteranów (wersja elektroniczna)

bezpłatnie

Dyplom Championa dla obcokrajowców (wersja elektroniczna)

bezpłatnie

Przesłanie dokumentów przesyłką pocztową

10zł


* * * *Usługi weterynaryjne świadczone dla członków ZKwP O/Kielce przez Gabinet Weterynaryjny "Zwierzyniec",
Kielce, Urzędnicza 1,tel. 41-345-11-11
Opłaty związane z produktami i usługami weterynaryjnymi dokonywane są wyłacznie w gabinecie!

Znakowanie elektroniczne (Chip)

25zł

Znakowanie elektroniczne (Chip) + paszport dla psa

125zł

Odrobaczenia

od   5zł

Szczepienia

od 26zł

Preparaty przeciw ektopasożytom

od 22zł


* * * *


Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego
Przypominamy hodowcom (właścicielom suk hodowlanych i psów reproduktorów) o:
- corocznym zgłaszaniu w Urzędzie Skarbowym (do 20 stycznia) ilości posiadanych sztuk hodowlanych,
- za każdym razem po uzyskaniu przez psa/sukę uprawnień hodowlanych: "Reproduktor", "Suka hodowlana", należy pamiętać o złożeniu PIT-6 do Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu w rodowodzie.