Przegląd hodowlany

ZKwP Oddział w Kielcach


Kielce, 27.09.2020 (niedziela)

Informacje podstawowe:

   Data:  27.09.2020
   Godzina:  10.00 - 16.00
   Miejsce:  Kielce, Plac zielony obok ul. Krakowska 219

Rodzaj imprezy:

   Przegląd hodowlany - kwalifikacja psów i suk do hodowli

Informacje uzupełniajace:

  Wejście na testy odbywać się będzie zgodnie z zasadami obowiązującymi na czas epidemii.
  W celu dostosowania wejścia psa na przegląd hodowlany z wejściem psa na ring posłuszeństwa, wejść należy uzgadniać bezpośrednio na ringu posłuszeństwa.

1) Sędzia: Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska oraz
2) Sędzia: Bogusław Chmiel

Miejsce imporezy:
Kielce, Plac zielony obok ul. Krakowska 219

Terminy, opłaty

Terminy, opłaty:


Data przeglądu: 27.09.2020 (niedziela)
Nadsyłanie zgłoszeń: do 25.09.2020 roku
Wycofanie zgłoszenia: do 18.09.2020 roku

Opłaty: do 25.09.2020 roku
Wysokość opłat: 580 zł

Nadsyłanie zgłoszeń: kielce.zkwp@op.pl (z dopiskiem "przegląd hodowlany")
Formularz zgłoszeniowy (edytowalny) - prosimy wypiać komputerowo

Opłaty:
opłatę należy dokonać bezpośrednio w oddziale
lub przelewem na konto ZKwP Oddział Kielce:
56 1050 1416 1000 0090 3022 7475

Tytuł płatności:
Przegląd hodowlany, nazwa psa (wg rodowodu).

Uwaga:
Dokonanie zgłoszenia zobowiązuje do uiszczenia opłaty, nawet jeśli zgłoszony pies/suka nie podejdzie do przeglądu.
Datę dokonania opłaty stanowi data wpływu płatności na konto organizatora a nie data wykonania przelewu
W przypadku wycofania zgłoszenia (w terminie), zwrot opłaty zostanie pomniejszony o koszt operacji transakcyjnej.

UWAGA !!!

  Uczestnik przeglądu musi stosować się do zaleceń związanych z przestrzeganiem zasad na czas epidemii Covid-19.
  Psy biorące udział w przeglądzie muszą posiadać aktualne szczepienia przeciwko wściekliźnie.
  Własciciel psa musi posiadać opłaconą składkę członkowską za rok bieżący.
  Przez cały czas trwania wystawy psy muszą przebywać pod opieką wystawcy.
  Wystawca osobiście odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone przez psa.
  Wystawca jest zobowiązany przedstawić psa do przeglądu w odpowiednim czasie i miejscu wg programu. W przeciwnym razie pies traci prawo do oceny.
  Na terenie "Stadionu Leśnego" oraz terenach przyległych obowiązkowo należy sprzątać po swoich psach.