Przegląd hodowlany

ZKwP Oddział w Kielcach


Kielce, 04.12.2021 (sobota)

Informacje podstawowe:

   Data:  04.12.2021
   Godzina:  10.00 - 16.00

Rodzaj imprezy:

   Przegląd hodowlany - kwalifikacja psów i suk do hodowli

Informacje uzupełniajace:

  Uprzejmie informujemy, że po zamknięciu zgłoszeń biuro Oddziału skontaktuje się bezpośrednio ze wszystkimi właścicielami psów zgłoszonymi na przegląd z informacją o godzinie przeglądu. Wejście na przegląd odbywać się będzie zgodnie z zasadami obowiązującymi na czas epidemii.

1) Sędzia: Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska oraz
2) Sędzia: Bogusław Chmiel

Miejsce imprezy:
Kielce, ul.Śląska 10 (Oddział ZKwP Kielce)

Terminy, opłaty

Terminy, opłaty:


Data przeglądu: 04.12.2021 (sobota)
Nadsyłanie zgłoszeń: do 01.12.2021 roku
Wycofanie zgłoszenia: do 01.12.2021 roku

Opłaty: do 01.12.2021 roku
Wysokość opłat: 580 zł

Nadsyłanie zgłoszeń:
na adres email: kielce.zkwp@op.pl (z dopiskiem "przegląd hodowlany")
Formularz zgłoszeniowy (edytowalny) - prosimy wypisać komputerowo.

Uwaga! Formularz należy wpierw pobrać na komputer, dopiero potem edytować, wypełnić, zapisać i przesłać na nasz email.

Opłaty:
opłatę należy dokonać bezpośrednio w oddziale
lub przelewem na konto ZKwP Oddział Kielce:
56 1050 1416 1000 0090 3022 7475

Tytuł płatności:
Przegląd hodowlany, nazwa psa (wg rodowodu).

Uwaga:
Dokonanie zgłoszenia zobowiązuje do uiszczenia opłaty, nawet jeśli zgłoszony pies/suka nie podejdzie do przeglądu.
Datę dokonania opłaty stanowi data wpływu płatności na konto organizatora a nie data wykonania przelewu
W przypadku wycofania zgłoszenia (w terminie), zwrot opłaty zostanie pomniejszony o koszt operacji transakcyjnej.

UWAGA !!!

  Uczestnik przeglądu musi stosować się do zaleceń związanych z przestrzeganiem zasad na czas epidemii Covid-19.
  Psy biorące udział w przeglądzie muszą posiadać aktualne szczepienia przeciwko wściekliźnie.
  Własciciel psa musi posiadać opłaconą składkę członkowską za rok bieżący.
  Przez cały czas trwania przeglądu psy muszą przebywać pod opieką wlaściciela.
  Właściciel osobiście odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone przez psa.
  Właściciel zobowiązany jest przedstawić psa do przeglądu w odpowiednim czasie i miejscu wg programu. W przeciwnym razie pies traci prawo do oceny.
  W "Oddziale" oraz na terenach przyległych do oddziału, obowiązkowo należy sprzątać po swoich psach.